+

C-042 K době odpojení veřejného osvětlení

OTÁZKA:
K době odpojení veřejného osvětlení

S dovolením, bych měl dotaz:
Na veřejném osvětlení jsou větve i 2 km dlouhé a Zs často nevyjde. Faktem je, že u takových větví je po cestě několik uzemnění. Je potřeba za každou cenu dodržet Zs? Uzemnění na trase jednoznačně obávané dotykové napětí při poruše snižují. Energetika si dala časy 30 sekund a veřejné osvětlení je v mnohém rozvodům energetiky podobné a z pohledu dotykových napětí U i lepší. VO provedené zemním kabelem je uzemněno v podstatě u každého sloupu.
Potažmo, co by se stalo, kdyby se Zs v objektech počítala ne od zdroje, ale od vstupu vedení do zóny pospojování (hlavního, doplňujícího) v uvažovaném místě obvodu?

Otázku podává: Klimša David
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 9. 2012
 
 
Facebook Obchod IN-EL