+

DA-478 Označení potrubí s topnými kabely

OTÁZKA:
Označení potrubí s topnými kabely

Při revizi elektrické instalace v prostorách s nebezpečím výbuchu i mimo ně se často setkáváme s instalací kabelů otopu potrubí s kapalinami a plyny. Tyto kabely jsou často ve velkých délkách uloženy v izolaci potrubí a v oplechování. Domníváme se, že tyto plechové kryty by měly být označeny bezpečnostní tabulkou, že obsahují elektrický otop. (Pracovníci při opravách potrubí musí být upozorněni na nebezpečí úrazu elektrickým proudem, aby se zamezilo případnému poškození kabelů).
Jelikož se nám dosud nepodařilo nalézt rozpor s ČSN, prosíme o sdělení odkazu na článek a ČSN (pokud tento existuje).

Otázku podává: Zahradníček Jiří
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 1. 2013
 
 
Facebook Obchod IN-EL