+

C-044 Snížení napětí při poruše přizemnění ochranného vodiče

V rámci dotazu k době odpojení veřejného osvětlení (C-042) bylo navrženo snížit napětí na neživé části přizemněním ochranného vodiče (mimochodem takovéto přizemnění je předepsáno odedávna v normách pro ochranu před úrazem elektrickým proudem – v současné době v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2). V návrhu se p...
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 4. 2013
 
 
Facebook Obchod IN-EL