+

DA-496 Soubor strojních zařízení, prohlášení o shodě a revize

OTÁZKA:
Soubor strojních zařízení, prohlášení o shodě a revize

Máme dotaz k problematice složitějších technologických zařízení. Jedná se např. o technologii městské čistírny odpadních vod. Podle definice strojního zařízení se dle našeho názoru jedná o strojní zařízení. Při modernizaci, výstavbě většinou dodává technologii potrubí včetně pohonů jeden dodavatel, provozní rozvod silnoproudu druhý dodavatel, M a R včetně řídicího systému třetí dodavatel. Vše většinou zastřešuje stavební firma.
Kdo je v tomto případě výrobcem strojního zařízení jako celku? Je třeba na celek vydat ES prohlášení o shodě a kdo ho vydá - stavební firma?
Kam se umístí v tomto případě štítek výrobce - na hlavní rozváděč, který slouží současně pro napájení přívodů pro stavební el. instalaci?
Nebo stačí provést výchozí revize jednotlivých částí technologie podle ČSN 33 1500:1990, ČSN EN 60204-1 ed. 2, ČSN 33 2000-6 s doložením ES prohlášení o shodě od jednotlivých komponentů (rozváděčů, servopohonů, dmýchadel, kabelů, atd.)?
Je nám jasné, že tato problematika není jednoduchá záležitost, ale chceme mít jasno hlavně při provádění výchozích a pravidelných revizí na těchto a podobných zařízeních.

Otázku podává: Zahradníček Jiří
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 9. 2013
 
 
Facebook Obchod IN-EL