+

DA-529 Je nutný dozor nebo postačuje dohled na pracovníky seznámené?

OTÁZKA:
Je nutný dozor nebo postačuje dohled na pracovníky seznámené?

V otázkách pro zkoušky a přezkoušení revizních techniků na vašich stránkách, je v testu z ochrany před úrazem elektrickým proudem v otázkách číslo 7, 8 a 9 uvedeno, že ochranné opatření použitím zábran a polohou je možno použít pouze v instalacích přístupných osobám znalým nebo poučeným, nebo osobám pracujícím pod jejich dozorem nebo dohledem. V ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 je v příloze B a i v komentáři k normě uvedeno, že osoby bez elektrotechnické kvalifikace musí být v těchto prostorách pouze pod DOZOREM.
Chtěl bych se zeptat, jestli platí znění v normě, případně jestli nebyla vydána nějaká další změna a správně je to ve zkušebních testech.

Otázku podává: Hurta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 8. 2014
 
 
Facebook Obchod IN-EL