+

DA-533 Kdo může revidovat spotřebiče?

OTÁZKA:
Kdo může revidovat spotřebiče?

Jde o správný výklad ČSN 33 1600 ed. 2 (dále norma) – v otázce připevněných elektrických spotřebičů (dále PES).
Příklad z praxe|:
Běžné sociální zařízení, kde je několik PES (osušovač rukou, malý ohřívač vody - průtokový, s malým zásobníkem 5- až 20 litrů apod., v suterénu pak ještě sanitární čerpadlo) – vše s příkony do cca 2,2 kW/230 V se síťovými pohyblivými šňůrami s vidlicemi - připojeny na zásuvky pevného elektrického rozvodu. Kvůli záručním dobám a obchodním podmínkám výrobců a dodavatelů se do nich po dobu záruky nezasahuje.
RTEZ při revizi elektrické instalace pevných rozvodů vymezí revidované zařízení až po konečné body (v případě zásuvek - zásuvkami).
RTEZ/E4 spotřebičů a nářadí provede jejich revizi - s výjimkou PES. Ty prý mu norma nepřipouští provádět.
A problém – kdo a podle čeho provede revizi PES – je na světě.
RTEZ/E4 argumentuje ustanovení normy – čl. 1 Rozsah platnosti (první věta) - platnost normy pro nepřipevněné elektrické spotřebiče.
Proti tomu lze namítnout – norma Úvod (poslední věta) - specifikace elektrického spotřebiče (pohyblivý přívod s vidlicí).
Současně lze uvést ještě ustanovení normy - čl. 1 Rozsah platnosti (poslední věta) - norma neplatí pro elektrické spotřebiče pevného rozvodu (což snad výše uvedené PES nejsou?).
Proto si tedy dovoluji zaslat tento dotaz s žádostí, zda by bylo možné podat výklad těchto věcí, abychom si v praxi ujednotili pojmosloví a řádně s ním pracovali.
Malý dodatek na závěr:
Při těchto diskuzích se objevily nejasnosti ve výkladu pojmů spotřebič/stroj. Např. stolní dílenské specialitky typu různé jednoúčelové přípravky (odhrotovače, odstraňovače izolace, navíječka aj., mající často minipříkon v řádu do 100 W, připojené pohyblivým přívodem s vidlicí na nejbližší zásuvky pevného rozvodu) - opět dle RTEZ/E4 jim nepřísluší revidovat, neboť jde o stroj.

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 10. 2014
 
 
Facebook Obchod IN-EL