+

DA-546 Vypínání přívodu elektrické energie při požárním zásahu

OTÁZKA:
Vypínání přívodu elektrické energie při požárním zásahu

Pokud se u objektu pro odpojení hlavního domovního vedení od sítě používají jako zařízení umožňující vypnutí elektrické energie výkonové pojistky v hlavní domovní skříni, pak toto odpojení může zajistit osoba pověřená správou sítě s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
Rád bych se dotázal, jak se řeší vypnutí pojistek HDS při požáru v praxi. Podle informací, které jsem získal, je to problém a často se tak děje s porušením předpisů. Údajně by to odpojení mělo probíhat takto:
1. HZS by po příjezdu měl vyčkat na odborníka s příslušnou kvalifikací, který má oprávnění vypnout HDS – odpojit (vytrhnout) výkonové pojistky.
2. HZS poté může začít s hasicími pracemi.

Ve skutečnosti to však v některých případech probíhá tak, že:
A. Některý z členů HZS se ujme toho, že odpojí výkonové pojistky v HDS i když nemá příslušnou kvalifikaci.
B. HZS zahájí hasicí práce.

Údajně není tato problematika řešena ani v nové normě, která vyšla min. rok.

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 3. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL