+

DA-547 Nouzové a překážkové osvětlení - údržba

OTÁZKA:
Nouzové a překážkové osvětlení - údržba

Prosím o konzultaci stran nouzového osvětlení, překážkového osvětleni a požárního ventilátoru ve věžovém domě (18 podlaží a 100 bytů). Stáří bytového domu (elektroinstalace) je cca 35 let.
1. Nouzové osvětleni je realizováno z baterií osazených v místnosti baterií. Rozvody jsou napěťové hladiny 48 V DC. Nouzová svítidla jsou na krytu označena červeným pruhem. Dotaz zní, zda v případě výměny krytu nouzového svítidla je nutno toto opět označit např. červeným pruhem a zda je nutno toto nouzové osvětleni pravidelně přezkušovat a vést o tom záznamy (majitel společenství vlastníků).
2. Na střeše tohoto věžového domu je instalováno překážkové osvětleni pro letecký provoz. Dotaz zní, zda toto překážkové osvětlení podléhá nějakému jinému režimu, než např. pravidelným revizím ve venkovním prostředí (4 roky).
3. Na střeše se rovněž nachází "požární ventilátor", který je takto označen jištění v rozváděči. Jelikož jsou však rozvody v domě původní, je otázkou, zda spadá takto označený ventilátor do "požárně bezpečnostních zařízení", a tím by teoreticky měl podléhat lhůtám revizí požárně bezpečnostního zařízení nebo je to spíše pozůstatek legislativy minulých období.
Pokud by měl fungovat jako požárně bezpečnostní zařízení, musely by jeho rozvody splňovat jednak funkční integritu a jednak by měly být i napájeny ze záložního zdroje.

Otázku podává: Studnička
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 3. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL