+

AF-155 Zděná montážní jáma

OTÁZKA:
Zděná montážní jáma

V novém rodinném domě je v garáži zděná montážní jáma. V odpovědích AD 174, AD 141 a AD-094 tuto problematiku řešíte, ale jsou už cca 10 let staré. Domnívám se, že pro zděnou jámu neplatí ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 a tedy pro instalaci včetně zásuvky stačí proudový chránič. Odtahový ventilátor může být v normálním provedení anebo musí být v provedení do výbuchu? Jeden vzduchotechnik tvrdí, že se nemusí větrat odtahem, ale může se větrat také ventilátorem, který vzduch do jámy tlačí. Nemyslím, že to je vyhovující řešení. Prosím o názor a sdělení, která norma instalaci v montážní jámě řeší.

Otázku podává: Jan Novotný
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 6. 2015
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL