+

DC-062 Legislativa k výrobě rozváděče CCTV

OTÁZKA:
Legislativa k výrobě rozváděče CCTV

Prosím o konzultaci k legislativě vyrobených rozváděčů technologických zařízení staveb (sdělovacích zařízeni CCTV, STA, strukturovaná kabeláž).
Jaké doklady je obecně nutno dle Vašeho názoru předložit se sestaveným rozváděčem a zda je nutné vykonávat na těchto rozváděčích typové či kusové zkoušky?

Případ 1:
Zakoupený oceloplechový nástěnný 19" RACK, např. 6U. Dovnitř tohoto rozváděče je realizován:
- přívodní napájecí kabel CYKY 3 x 1,5 mm2 ukončený panelovou zásuvkou nn uvnitř tohoto rozváděče a dále vodič pospojování CY 4 mm2 zž.
Dále jsou zde obvykle komponenty:
- 19" rozvodný zásuvkový panel nn,
- 19" patch panel metalické kabeláže,
- 19" patch panel optické kabeláže,
- 19" switch.
K uvedenému rozváděči byla podána revizní zpráva přívodu nn zásuvky a pospojování.
Rozváděč byl označen:
- "R1-CCTV" a dvířka označená štítkem "Pozor elektrické zařízeni…“

Případ 2:
Podobně zakoupená oceloplechová skříň IP65. Dovnitř této skříně je realizován:
- přívodní napájecí kabel CYKY 3 x 1,5 mm2 ukončený zásuvkou nn na liště DIN, kde pro možnost odpojeni zásuvky od zdroje je osazen jistič B10/1. Dále vodič pospojování CY 4 mm2 zž.
Dále jsou zde obvykle komponenty:
- bezpečnostní oddělovací transformátor 230 V/24 V AC,
- opticky převodník se vstupem UTP CAT 5 pro kameru IP.
K uvedenému rozváděči byla podána revizní zprava přívodu nn zásuvky a pospojování.
Rozváděč byl označen:
- "R2-CCTV" a dvířka označena štítkem "Pozor elektrické zařízení…“

Případ 3:
Podobně zakoupena oceloplechová skříň IP65, dovnitř které je realizován:
- přívodní napájecí kabel CYKY 3 x 1,5 mm2, ukončený panelovou zásuvkou nn,
- dále vodič pospojování CY 4 mm2 zž.
Dále jsou zde obvykle komponenty:
- satelitní multiswitch EMP CENTAURI,
- DVB-T zesilovač.
K uvedenému rozváděči byla podána revizní zprava přívodu nn zásuvky a pospojování. Rozváděč byl označen:
- "R-STA" a dvířka označena štítkem "Pozor elektrické zařízeni…“.

Zda výše uvedené rozváděče technologických zařízeni staveb (CCTV, STA…), je možno považovat za rozváděče nn a musí mít náležitosti, které obvykle přikládá výrobce rozváděče:
- štítek s označením výrobce, jmenovitým napětím, proudem…,
- typová nebo kusová zkouška rozváděče,
- ES prohlášeni o shodě,
- výkresová dokumentace….

Otázku podává: Studnička
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 7. 2015
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL