+

DA-557 Odpovědnost při zacházení se spotřebiči ve školním zařízení

OTÁZKA:
Odpovědnost při zacházení se spotřebiči ve školním zařízení

Dobrý den, mám na Vás dva dotazy týkající se místního provozního a bezpečnostního předpisu. Pro jednu školu jsem vypracoval místní provozní a bezpečnostní předpis podle NV č. 378/2001 Sb. na revize elektrických spotřebičů. Jedná se o kancelářskou a výpočetní techniku, jejichž lhůty jsem prodloužil na 5 roků. V předpise je uvedeno, že všechny osoby, tedy zaměstnanci a žáci, jsou seznámeni z řádem školy a odborných učeben.
Po podpisu předpisu ředitelem školy je odpovědnost na provozovateli tedy na řediteli.

Dotaz 1:
Jestli je odpovědnost, která je popsána v rozsahu předpisu (lhůta 5 roků) stejná, jako kdyby se spotřebiče revidovaly ve lhůtách stejných podle ČSN 33 1600 ed. 2?

Dotaz 2:
Kdo nese nebo nenese plnou zodpovědnost v případě úrazu od elektrického spotřebiče, který je právě revidovaný ve lhůtách 5 roků, a všechna bezpečnostní školení jsou v pořádku?

Otázku podává: Votruba
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 10. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL