+

DA-569 Rekonstrukce objektu a vnější vlivy

Vlastník objektu zrekonstruoval v roce 2015 elektroinstalaci zábavního centra (kuchyně, restaurace, disko baru a bowlingu).
Z předložené dokumentace jsem vyčetl, že pro jednoznačnost stanovených vnějších vlivů není vypracován protokol o určení těchto vlivů, který však je nahrazen článkem Technické zprávy.
V uvedeném článku jsou citované pouze platné ČSN vztahující se k určení vnějších vlivů včetně odvolávky na ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Dále v technické zprávě mimo jiné uvedeno, že vliv AD3 se nachází v kuchyni s podlahovou vpustí, kde může být vliv AD3 až do výše 2 m nad podlahou.
Postupoval projektant správně, když nevypracoval na zábavní centrum protokol o vnějších vlivech?
Je zapotřebí, aby před uvedením do provozu výše uvedeného objektu montážní firma zažádala příslušnou pobočku TIČR o odborné a závazné stanovisko (vyhláška č. 73/2010 Sb.)?

Otázku podává: Prášek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 3. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL