+

DC-064 Odporová pec a ES prohlášení

Elektromontážní firma u nás provedla instalaci"Elektrické odporové pece", která se skládá z řídicího rozváděče a elektrické odporové pece. Tato firma je současně výrobcem tohoto elektrického zařízení. Dříve nám po uvedení do provozu předala "Zprávu o výchozí revizi elektrické instalace". Nyní nám místo této zprávy předala"ES prohlášení o zabudování". V tomto prohlášení se odkazuje na normy, s kterými je výrobek ve shodě, např. s ČSN EN 61439-1 ed. 2, ČSN EN 60519-1 ed. 3, ČSN EN 60519-2 ed. 2 atd. Je tento postup správný?

M. Pšenička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 5. 2016
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL