+

DA-568 Ochrana osobních údajů

Revizor – fyzická osoba uvádí na smlouvě a provedené inspekci, revizi, kontrole minimálně své jméno a v dalších případech i tel. spojení a adresu. Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jde o osobní údaje. Tento zákon striktně vyžaduje, pomine-li důvod zpracování osobních údajů (např. smlouva s revizorem – její ukončení) zajistiti likvidaci dokumentů osobní údaje obsahující.
Pokud ukončíme smlouvu a skartační doba je třeba 5 let – měli bychom tyto dokumenty zlikvidovat, a to evidované jak v listinné, tak elektronické formě (z požadavku zákona se to netýká výchozí revize).
Jaké máte s tímto ustanovením zákona zkušenosti? Stále se ozývají revizoři, kteří říkají, že spojení na ně je veřejně dostupné a není to tedy pro ně jako pro fyzicky podnikající osoby osobní údaj ve smyslu zákona.

Otázku podává: Ing. Petr Cerman

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 3. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL