+

DA-588 Měření intenzity osvětlení pro potřeby kolaudace

V současné době se stále více setkávám s potřebou měření osvětlení pro kolaudační řízení. Měření požaduje hygienická stanice při rekolaudacích a nových kolaudacích. Měření požaduje převážně v obchodních domech a kancelářích. Některé pracovnice hygienické stanice požadují autorizace, akreditace a různá osvědčení. Tyto požadavky nejsou u všech pracovišť hygieny požadované. Některé stanice to nevyžadují a některé ano. Na jedné stanici na můj dotaz bylo řečeno, pokud se nejedná o kategorizaci prací dle zákona č. 258/2000 Sb., ale pouze podklad pro stavební úřad, tak to nevyžadují. Provozní měření, které se provádí po osazení svítidel a v podstatě se ověřuje skutečný stav, se dle zákona č. 258/2000 Sb. § 38 nejedná o kategorizaci, a tudíž tam osoba provádějící měření nemusí mít akreditaci. Měření se však musí provádět dle metodiky a příslušných norem. Mohu požádat o Váš názor.

Haniger

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 11. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL