+

AF-173 Patří elektrické zařízení koupelny mezi zařízení třídy I skupiny B?

Obracím se na Vás možná s hloupým dotazem, ale setkávám se s různými názory a odůvodněními na tuto otázku, proto se obracím na Vás. Ve vyhlášce č. 73/2010 Sb. je mezi zařízeními třídy I uvedeno v písmenu B, že se jedná o zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečným. Tento pojem mi je celkem jasný a dovedu si představit celkem dost situací, kdy určité prostory budou do dané kategorie spadat. Co mi ale není jasné, zda do této kategorie spadají zařízení koupelen v areálech firem. Jde o prostory, kde se pohybují zaměstnanci. Jak to je s těmito prostory? Je při jejich výstavbě nutné informovat před zahájením montáže TIČR a žádat jej i o závazné stanovisko před uvedením do provozu? Někdo tvrdí že ne, protože se na tyto prostory vztahuje jednoznačně požadavek nějaké normy z řady ČSN 33 2000-7. Dle této logiky by tedy nemusely být ani ohlašovány stavby se saunami a bazény například v penzionech či hotelech a TIČR by se o nich dozvěděl jen díky tomu, že spadnou do zařízení třídy I kvůli počtu osob.

Jiří Buben

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 11. 2016
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL