+

AF-174 Elektroinstalace venkovního brouzdaliště

Prosím o posouzení ve věci řešení elektroinstalace venkovního brouzdaliště.

Stávající stav:
- bez elektroinstalace,
- pouze přívod vodovodního řadu v kovovém provedení,
- u brouzdaliště je instalována technologická jímka.

Požadované řešení:
- možnost filtrace vody za pomocí elektrického čerpadla,
- umístění čerpadla v prostoru stávající technologické jímky, opatřené zamykatelným krytem.

Návrh na řešení elektroinstalace s ohledem na ČSN 33 2000-7-702 ed. 2 – plavecké bazény a fontány:
- venkovní brouzdaliště,
- instalace filtračního zařízení – elektromotor 230 V AC, krytí IP55 v prostoru stávající jímky,
- stávající technologická uzamykatelná jímka je instalovaná v prostoru zóny 1,
- návrh řešení elektroinstalace v technologické jímce, bude realizován podle příslušného článku 702.55.101.3, bod c) – automatickým odpojením od zdroje, při splnění následujících požadavků, uvedených v příslušné ČSN:
   - prostor technologické jímky s elektrickým zařízením není součástí zóny 1 a zóny 2 (viz poznámka) a příslušná elektroinstalace, bude navržena na základě vnějších vlivů v prostoru jímky, jako prostor venkovní s omezeným vodivým prostorem (ČSN 33 2000-7-708 ed. 2),
   - v případě otevření krytu technologické jímky, bude brouzdaliště mimo provozní režim,
   - přístup do jímky bude mít obsluha brouzdaliště a strojní údržba – z hlediska elektrotechnického laická obsluha, je nutno akceptovat článek 702.55.104 - …………zařízení nn v zóně 1, odstavec c) otevření vstupního otvoru, zajistí odpojení živých vodičů od elektrických zařízení. Živé části odpojovacího přístroje včetně přívodní krabice (v provedení třídy ochrany II), budou pod napětím;
- v případě vstupu do prostoru jímky, údržbou elektrických zařízení (elektromontér), za účelem opravy nebo kontroly, je bezpečnost pracovníků zajištěna jejich kvalifikaci s ohledem na dodržování příslušných předpisů při práci na elektrickém zařízení.

Žádáme o informaci ohledně správnosti návrhu na řešení elektroinstalace v prostoru venkovního brouzdaliště, s ohledem na umístění jímky mimo zónu 1 a 2 a nutnost instalace odpojovacího přístroje, při krytu jímky.

Kuneš Vratislav

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 1. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL