+

DA-594 Osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti

Prosím o odpověď na níže uvedené otázky, které se týkají ČSN EN 50110-1 ed. 3:
1. Kdo musí jmenovat Osobu pověřenou kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti?
2. Jakým způsobem se jmenuje Osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti?
3. Je působnost Osoby pověřenou kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti omezena časově a rozsahem zařízení?
4. Kdo nese konečnou odpovědnost za špatně určená elektrická rizika při dané práci na elektrickém zařízení? Osoba odpovědná za elektrické zařízení, Osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti nebo vedoucí práce?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 2. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL