+

DA-609 Otázka výbušné atmosféry z hlediska oprávnění pro revize

Prosím o vyjádření k níže uvedenému problému:

Byl jsem požádán o provedení revize zařízení sloužícímu k čištění a odmašťování dílů. Čisticí zařízení je vyrobeno dle norem EN 12921 a jako čisticí médium je v něm používána náplň přípravku Purgasol, jehož technický list přikládám v příloze. Podle technického listu se domnívám, že se jedná o kapalinu na bázi ropných rozpouštědel a dle stanovení spodní a horní meze výbušnosti usuzuji, že se na čisticí stroj vztahuje EN 12921-3. Zároveň je však v technickém listu uvedeno, že není určeno nebezpečí exploze.

Bohužel dodavatel zařízení mi nebyl schopen podat vyjádření k této problematice a nikde na zařízení není uvedeno, že je certifikováno do prostor Ex a elektrický přívod je proveden klasickou šňůrou s euro vidlicí. V prostoru mycího stolu je pouze štítek upozorňující, že bod vzplanutí používané kapaliny nesmí být menší než 55 °C. Kapalina Purgasol má dle technického listu bod vzplanutí 61 °C.

Jak to tedy je v tomto případě? Musí revizi provést revizní technik s osvědčením pro objekty třídy B?

Jiří Buben

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 8. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL