+

C-054 Ohmův zákon v praxi

V normě ČSN 34 1530 ed. 2:2010 v čl. 8.3.1 Zkoušky izolačního stavu je uvedeno:

"Ze změřeného svodového proudu se vypočte izolační odpor vedení."

Chtěl jsem se zeptat, podle jakého vztahu se vypočte izolační odpor vedení, případně kde je tento vztah uveden (číslo normy).

Petr Prášek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 9. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL