+

DA-619 Vyhodnocení ověření/revize elektrické části strojního zařízení

Prosím o radu, jaký má být správný závěr ověření/revize el. části strojního zařízení a následné kontroly bezpečnosti podle NV č. 378/2001 Sb. Ověření/revizi strojního zařízení provádím podle ČSN EN 60204-1 ed. 2 čl. 18 – ověřování. Do závěru zprávy píši "Zkoušené strojní zařízení je v souladu s požadavky ČSN EN 60204-1 ed. 2 čl. 18 – ověřování". Následně provedu kontrolu minimálních požadavků na bezpečný provoz a používání zařízení dle NV č. 378/2001 Sb. a vypracuji protokol o kontrole bezpečnosti provozovaného strojního zařízení, kde v závěru píši "Strojní zařízení splňuje minimální požadavky na bezpečný provoz a používání provozovaných zařízení dle NV č. 378/2001 Sb." Nikde jsem v legislativě nenašel jednoznačnou formulaci, jak správně el. část strojního zařízení ohodnotit. Něco jako je formulace pro el. instalace z ČSN 33 1500 "...je z hlediska bezpečnosti schopné provozu".

Petr Sýkora

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 10. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL