+

DB-260 Norma ČSN EN 50310 ed. 4

Měl bych několik dotazů k této normě. Dělám pospojování datových rozvoden v objektu podle této normy, a každá rozvodna má 4 datové rozváděče. Na stránce 25, obrázek 6 je od PBB (primární přípojnice pospojování) veden vodič k SBB (sekundární přípojnice). Musí být tento vodič veden pro každou sekundární přípojnici samostatně? Já bych řekl že podle obrázku se může TBB smyčkovat v SBB. A pak další dotaz – pokud povedu TBB, která má po poslední datovou rozvodnu délku cca 50 m, tak musím dodržet průřez vodiče 185 mm2. Jaký typ vodiče nebo přímo výrobek je nejlepší zvolit? Pak je zajímavý požadavek v čl. 8.2.4.1.1, kde je uvedeno, že pokud délka mezi zónami přesáhne 6 m, musím použít n kabelů podle vzorce v tomto článku. Znamená to, že když mám na podlaží 3 zóny (každá zóna je serverovna), musím vodič TBB vést v trase v počtu n těchto vodičů podle čl. 8.2.4.1.1?

L. Kostka

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 7. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL