+

AF-185 Vymezení prostoru s vanou nebo sprchou

Potýkám se s problémem výkladu normy, kdy já jako projektant tvrdím, že ČSN 33 2000-7-701 řeší pouze tu instalaci, která se nalézá v zónách uvedených a vymezených v normě, tzn. v zónách 0, 1 a 2. RT mi oponuje s tím, že by i osvětlení mělo být provedeno s doplňkovou ochranou proudovým chráničem, byť se nachází mimo tyto normou stanovené zóny. Já své tvrzení opírám o čl. 701.1 rozsah platnosti, kde je jasně uvedeno že "tato část IEC 60364 se zabývá výběrem a zařizováním elektrického zařízení v prostorech obsahujících pevnou koupací vanu či sprchu s obklopujícími zónami, jak je popsáno v této normě“. A dále pak čl. 701.30.1 "pokud se používá tato norma, je nutno vycházet z vymezení zón, definovaných v 701.30.2 až 701.30.4." Z tohoto dle mého názoru jasně vyplývá, že to, co není v zónách, na to se tato norma nevztahuje, tudíž například svítidlo, pokud bude nainstalováno výše než 225 cm nad definitivním povrchem podlahy, pak je mimo jakoukoliv zónu a může být bez doplňkové ochrany proudovým chráničem, respektive nemusí se na něj uplatňovat článek 701.415.1 doplňková ochrana RCDs, protože se nenachází v normou vymezené zóně, respektive dané normě nepodléhá. Norma totiž dále pracuje pouze s uvedenými zónami a definuje pro ně podmínky a vůbec nic nestanovuje okolí za zónou 2, respektive podmínky pro zbytek prostoru, přičemž zóna 2 má jasně definované hranice. Z tohoto usuzuji, že rozsah platnosti je v právě vázaný na vymezení zón dle 701.1 a 701.30.1. Z merita věci, pokud budu mít v jednom rohu například 10 x 5 x 3 m místnosti sprchový kout, musela by být provedena elektroinstalace v celé místnosti přes proudový chránič? Proč by pak byly tedy normou stanoveny zóny? Je to proti zdravému rozumu.

Tomáš Kupec

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 10. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL