+

AE-608 Elektroměrové rozváděče

Elektroměrové oceloplechové rozváděče Schrack v bytovém domě po provedené rekonstrukci elektroinstalace, nejsou opatřeny identifikačními štítky výrobce (zhotovitelské firmy).

Jištění HDV v přípojkové skříni je provedeno pojistkami 80 A.

Předpokládám, že běžné rozváděče jsou dimenzovány do 63 A.

Pokud firma, která rozváděče instalovala, do nich nedodá výrobní štítky s uvedením proudové zatížitelnosti alespoň 80 A, předpokládám, že je nutno hlavní jištění HDV snížit na maximální hodnotu 63 A.

Dále montážní firma vyřešila spojení vodivých neživých částí těchto rozváděčů s ochranným vodičem tak, že v něm osadila řadové PE svorkovnice (RSA) do průřezu 6 mm2, které mají při montáži na DIN lištu vodivé spojení s touto lištou a tím s celým rozváděčem, tedy pokud je vše správně vodivě propojeno.

Dle vyjádření výrobce těchto řadových RSA svorek nelze tyto svorky jako hlavní propojení ochranného vodiče s kostrou rozváděče použít.

Dle mého názoru je potřeba vodivé neživé části rozváděčů spojit s ochranným vodičem pomocí svorky – šroubu k tomu určenému, označeného symbolem uzemnění a vodičem s odpovídajícím průřezem.

Hurta J.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 10. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL