+

AA1-336 Obvody FELV

Řídicí systém a periférie jsou napájeny z transformátoru, který splňuje parametry na bezpečné oddělení SELV (PELV). Sekundár trafa není přizemněn. Periférie (čidla) jsou klasifikována pro třídu ochrany III (SELV, PELV), IP43. Jako kabel je použita klasická dvoulinka bez zelenožlutého vodiče. Relé v rozváděči, která pracují s různými napěťovými obvody, nesplňují parametry na oddělení obvodů. Tím dochází k degradaci ochrany napětím SELV (PELV). Řešením projektanta je označení soustavy malého napětí jako FELV. Je toto přípustné? Podotýkám, že zařízení, která jsou připojována na 24 V AC, jsou buď celá z izolačních materiálů, např. plast a krytí IP43 (čidla), nebo jsou kovová ve třídě ochrany II – dvojitá izolace (servopohony). Je možné to takto řešit?

K.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 12. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL