+

DA-638 Osvědčení pro řízení provozu podle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a řízení činnosti podle § 7 této vyhlášky

Prosím o objasnění následujícího dotazu:

Může být vedoucím pracovní čety pracovník, který má osvědčení dle § 8 odstavce 2 vyhlášky č. 50/1978 Sb., tedy pracovní pro řízení provozu? Nemůžeme nikde nalézt nic co by nám toto jasně potvrdilo, případě vyvrátilo. Jde nám o to, zda můžeme v naší organizaci pověřit vedením prací pracovníka, který nemá osvědčení dle § 7, ale má osvědčení dle § 8 odstavce 2.

V § 12 je uvedeno následující:
(4) Organizace, která pověřuje více než dva pracovníky činností vyžadující kvalifikaci nejméně podle § 5, musí zajistit, aby alespoň jeden z nich měl kvalifikaci podle § 7. Pro vedení všech pracovníků s kvalifikací nejméně podle § 5 je organizace povinna ustanovit vedoucího, popřípadě i jeho zástupce. Tito pracovníci musí mít kvalifikaci podle § 8.

Zde se uvádí jasně jen § 7 pro řízení pracovní činnosti. § 8 je zde uveden v souvislosti s vedením všech pracovníků.

Jiří Buben

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 2. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL