+

AA3-357 Vodiče připojené do MET (hlavní uzemňovací svorky) (Nový příspěvek 18. 2. 2019.)

Ještě k ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 čl. 544.1: Průřez nesmí být menší, než je polovina průřezu ochranného uzemnění (vodič označený PE) atd.

1. Co je to vodič ochranného uzemnění, kde jej najdu v instalaci?

2. Je to ten vodič PEN v přívodním kabelu do budovy?

3. Pokud je v závorce uveden vodič PE, tak to může být ½ průřezu vodiče PE, který je někde dále v budově, kde je už soustava TN-S? Čl. 542.3 říká, že min. průřez je z MET k zemniči (pásek v zemi) pr. 6 Cu nebo 50 FeZn. Pokud je zemnič spojen též s ochranou před bleskem, tak od MET k pásku bude Cu 16 nebo 50 FeZn.

4. Dále se v čl. 544.1 říká, že vodiče připojené k MET (to je vodič od MET k pásku FeZn, ale také vodiče k instalacím vstupujícím do budovy, plyn, VZT a třeba i anténa) mají mít min. 6 Cu/50 FeZn a nemusí být větší než 25 Cu, avšak je třeba při volbě průřezu …. viz poznámka N. Příklad 1: do budovy vstupuje do RH 3 x 240 + 120 a celý rozvod k rozváděčům podružným je v TN-C CYKY 4 x 10. Příklad 2: do budovy vstupuje do RH 3 x 240 + 120 a celý rozvod k rozváděčům podružným je v TN-S CYKY 5 x 10.

5. Jaký má být správný průřez všech vodičů vstupujících do MET (od zemniče do MET a vodiče k plynu, VZT, anténa, topení)?

Pavel Haniger

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 2. 2019
Aktualizováno: 18. 2. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL