+

AA3-361 Význam přizemnění vodiče PEN

V návaznosti na dotaz, zda musí, nebo nemusí být provedené dodatečné uzemnění, pokud se zřizuje nová elektrická instalace ve starém domě bez základového zemniče, jsem si pro zvědavost udělal dva příklady. Jeden s přerušeným ochranným vodičem bez uzemnění a druhý příklad s uzemněním. V prvním příkladu mi vyšlo při zadaných hodnotách dotykové napětí 226 V a ve druhém 35,3 V. Je ta úvaha správná?

Výpočet:

1. Příklad přerušeného vodiče PEN a velikost dotykového napětí na spotřebiči. Dům nemá uzemnění obr. 1.

R1 = 1 Ω – odpor vedení
R2 = 24 Ω – odpor topné spirály bojleru
R3 = 2 000 Ω – odpor při dotyku člověka se zemí
R4 = 5 Ω – odpor uzemnění u trafa
R5 = 5 Ω – odpor uzemnění distribuce
R4,5 = 2,5 Ω

Cekový odpor obvodu je 2 027,5 Ω.

Proud od trafa přes dotýkající se osobu I = 230/2 027,5 = 0,113 A.

Dotykové napětí Ud =  2 000 x 0,0113 = 226 V.

2. Příklad přerušeného vodiče PEN a velikost dotykového napětí na spotřebiči. Dům má uzemnění. Obr. 2

R1 = 1 Ω – odpor vedení
R2 = 24 Ω – odpor topné spirály bojleru
R3 = 2 000 Ω – odpor při dotyku člověka se zemí
R4 = 5 Ω – odpor uzemnění u trafa
R5 = 5 Ω – odpor uzemnění distribuce
R6 = 5 Ω
R4,5 = 2,5 Ω
R3,6 = 4,98 Ω

Cekový odpor obvodu je 1 + 24 + 4,987 + 2,5 = 32,487 Ω.

Celkový proud I = 230/32,487 = 7,08 A.

Napětí (dotykové) U3,6 =  7,08 x 4,987 = 35,3 V.

Proud procházející člověkem I3 = 35,3/2 000 = 0,0176 A.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 3. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL