+

AA3-373 Připojení MET budovy

Ve stávajícím panelovém domě o třech vchodech (výstavba z cca 70. let) je v každém vchodě samostatná HDS a z této HDS jsou vedeny vodiče HDV přes stoupačkové odbočovací svorkovnice (na každém patře) k jednotlivým jističům před elektroměry a dále do jednotlivých bytových rozvodnic.  Ale úplně chybí pospojování vodivých částí a trubek s MET (MET ve všech vchodech také chybí). Zajímalo by mne, zda by bylo možné doplnit pospojování následujícím způsobem.

V suterénu každého vchodu zřídit MET a v prvním vchodě propojit přípojnici MET s vodičem PEN (první odbočovací stoupačkové svorkovnice) v prvním nadzemním podlažím pomocí vodiče CY 25 a z této MET doplnit pospojování vodivých trubek prvního vchodu a propojit tuto přípojnici MET s přípojnicemi MET zbylých dvou vchodů také vodiči CY 25. Pospojování vodivých trubek a dalších kovových částí bych provedl vodiči CY 16. Jediné spojení se základovým zemničem je v HDS prvního vchodu – bohužel není konstrukčně možné vytvořit průrazy z uzemněné HDS k jednotlivým přípojnicím MET každého vchodu nebo samostatně propojit jednotlivé přípojnice MET přímo k uzemnění budovy. HDS jsou umístěny ve výklenku na vnější stěně budovy.

Napojení vodičů PEN pro jednotlivé byty není rozkresleno.

Je možné takto zřídit nové pospojování budovy, tedy propojit přípojnice MET výše uvedeným způsobem?

Ing. Staněk Martin

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 9. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL