+

AE-643 Zásuvky a školní učebny

Potřeboval bych poradit s problémem umístění zásuvek v prostorách školních učeben.

V ČSN 33 2130 ed. 3 čl. 7.8.4 je stanovená vzdálenost zásuvek ve školních učebnách od umývacího prostoru na 1,5 metru. Není zde uvedena žádná výška pro zásuvky. Platí tedy, že zásuvky musí být v této vzdálenosti 1,5 metrů i třeba ve výšce 3 metry nad podlahou?

Dále bych potřeboval upřesnit předposlední odstavec v článku 7.8.1 ČSN 33 21230 ed. 3, kde se říká, že pokud je dřez těsně zabudován do pracovní desky a deska navazuje plynule na stěnu, ruší tato deska existenci umývacího prostoru pod ní. Znamená to tedy, že pokud zásuvku, která není 1,5 metrů od dřezu ve školní učebně (v mém případě je to 60 cm), umístím pod pracovní desku a vyvedu dírou v desce pouze napájecí kabel pro spotřebič (varnou konvici, mikrovlnnou troubu) bude vše v pořádku i když zásuvka zůstane přístupná, ale je pod deskou? (V mém případě nejsou pod deskou instalovány žádné skříňky a tento prostor se zásuvkou nebude nijak zakrytý.)

Jenom pro úplnost dodávám, že se jedná o učebny ve speciální škole, kde se pohybují převážně osoby s různým typem postižení.

Děkuji za váš názor na danou problematiku.

Jaroslav Hurta

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 1. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL