+

AA3-386 Pospojování technologického zařízení

Součástí haly (betonová konstrukce opláštěná sendvičovými panely) pro technologické zařízení je soustava uzemnění, na kterou je z vnější strany napojen hromosvod a do vnitřního prostoru budovy jsou u sloupů po obvodu budovy zavedeny FeZn dráty napojené na zmíněnou soustavu uzemnění. Technologické zařízení namontované do haly je napájeno a řízeno ze tří rozváděčů (přívod do každého rozváděče 1 600 A). V místě rozváděčů bude umístěna ekvipotenciální svorkovnice, která se připojí na uzemňovací soustavu budovy a budou k ní připojeny body rozdělení PEN na PE a N ze všech tří rozváděčů. Dále je třeba provést doplňující ochranné pospojování všech zařízení v rámci celého technologického zařízení (velká technologická linka -> motory, ventily, servopohony, podružné rozváděče, svorkové skříně, kovové konstrukce...). Otázkou je, zda je možné v místě, kde je vyveden FeZn drát uzemňovací soustavy osadit ekvipotenciální svorkovnici a připojit do ní vodiče ochranného pospojování pro zařízení v jejím okruhu s tím, že propojení s ekvipotenciální svorkovnicí, ke které jsou připojeny rozváděče, a ostatními ekvipotenciálními svorkovnicemi, bude zajištěno pouze přes uzemňovací soustavu haly a pokud je to takto možné, zda se řeší otázka průřezu (vodivosti) FeZn drátu v porovnání s průřezem (vodivostí) ochranného vodiče v napájecím kabelu daného zařízení, které je pospojováno. Nebo zda je nutné mezi hlavní ekvipotenciální svorkovnicí, do které jsou připojeny rozváděče, a ostatními svorkovnicemi provést propojení a nespoléhat se na vzájemné propojení přes uzemňovací soustavu budovy.

Jindřich Strejček

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 31. 5. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL