+

AA3-388 Zemnič hromosvodu a elektroinstalace (Nový příspěvek 8. 6. 2020.)

RD má hromosvodní soustavu, která se zdá být v pořádku. Dostatek jímačů, 4 svody, zemnič 6,5 Ohm (asi typu A kolem budovy). Ovšem není vyveden žádný bod pro napojení elektroinstalace.

Elektroinstalace je k RD přivedena z hranice pozemku z rozváděče ER212 kabelem CYKY 5 x 10 o délce cca 20 m. Rozdělení TN-C na TNC-S je uděláno v ER212. Skříň distributora SS200, odkud vede CYKY 4 x 16, je v těsné blízkosti ER212.

Problém mám s tím, že zemnič pro hromosvod nemá vyvedený bod napojení (Hlavní Ochrannou Přípojnici HOP) a autor elektroinstalace mi tvrdí, že to v tomto případě není potřeba.

1. Lze podle některé normy zřídit nezávislý zemnič pro hromosvod bez zřízení HOP a bez napojení PE elektroinstalace? Resp. naopak: v které normě to je povinné? 

2. Je nutné nebo žádoucí propojit uzemnění v bodě rozdělení TN-C/TN-C-S (předpokládám 20 m od budovy u SS200) s uzemněním hromosvodu? (Opět: stanoví to některá norma?)

Někde jsem viděl, že zemniče se musí propojit, jsou-li blíže než 5 m od sebe. Týká se to i vztahu zemniče pro hromosvod a zemniče pro elektroinstalaci? Je taková informace opět v některé normě? Od kterého roku?

F. Vychodil

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 6. 2020
Aktualizováno: 8. 6. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL