+

B-029 Zpracování norem

Součástí norem je odstavec: „Vypracování normy“ nebo „Vypracování změny normy“. V tomto odstavci je uveden zpracovatel, technická normalizační komise a pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nebo pracovník České agentury pro standardizaci.

1. Jakou úlohu v tvorbě norem mají jednotliví účastníci při vypracování normy?

2. Kdo podává návrh na vytvoření nové české normy, případně změn norem a kdo rozhoduje o zařazení návrhu na jejich vypracování?

Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 9. 2020
 
 
Facebook Obchod IN-EL