+

AA3-398 Uzemnění trafostanice

Riešim problémové uzemnenia projektovanej trafostanice v Tatrách – Novom Smokovci. Vzhľadom na nepriaznivé podmienky – stiesnené pomery, vysoká rezistivita pôdy, chcem aplikovať ohľadom dovolených dotykových napätí zo strany vn čl. 5.4.2. normy STN EN 50522. Ide konkrétne o podmienku (strana č. 25, 26) „C1: príslušná inštalácia sa stane súčasťou globálnej uzemňovacej sústavy, vtedy sa dovolené hodnoty považujú za splnené“. Rozumiem tomu tak, že v tomto prípade nie je potrebné riešiť hodnotu dovoleného dotykového napätia. Na strane č. 62 tejto normy sú uvedené príklady globálnej uzemňovacej sústavy. V mojom prípade sa jedná o trafostanicu v zastavanej oblasti, kde je viacej trafostaníc. Rozvodná sieť nn je káblová v zemi. PEN zbernice rozvodných skríň sú uzemnené. Uzemnenie trafostaníc a rozvodných skríň je navzájom prepojené vodičom PEN. Naviac uzemnenia trafostaníc sú prepojené aj cez tienenia káblov vn. Možno takúto sústavu považovať za globálnu uzemňovaciu sústavu a aplikovať pre ňu vyššie uvedenú podmienku C1? Samozrejme za splnenia uzemnenia trafostanice v súlade s STN 33 2000-4-41 N2.2.1 – RA uzol trafostanice 5 Ω, respektíve 15 Ω a N2.2.2 – RB hodnota celkového odporu uzemnenia pri neutrálnom bode 2 Ω (respektíve podľa hodnoty rezistivity pôdy).

Peter Zlaczki

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 11. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL