+

AG-451 Průřez přívodu sporáku

Přívodní kabel pro sporák je proveden kabelem CYKY 5 x 2,5. Jištění obvodu je provedeno jističem 3x 16 A, charakteristika B. To je v souladu s tab. 6 ČSN 33 2130 ed. 3:2014.

Průřez pohyblivého přívodu pro připojení sporáku podle návodu je  H05VV-F5G-1,5. Protože přívod je na vzduchu, je v tomto případě referenční způsob uložení E, pro daný průřez je proud Iz = 18,5 A. To by vyhovovalo jištění 16 A.

Jaký průřez má být průřez pohyblivého přívodu pro sporák: 1,5 nebo 2,5mm2? Norma ČSN 33 2130 ed. 3:2014 platí jen pro instalaci? Připojení spotřebičů se řídí doporučením výrobce?

Ing. Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 11. 2020
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL