+

AA1-362 Používání proudových chráničů

Narazil jsem na Vaše odpovědi AA2-072 a AA2-073, kde vysvětlujete použití chrániče 30 mA. Tento výklad chápu, ale nikde na školení se neřešil.
1. Proč se tedy přímo v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 v článku 411.4.5 neuvede, že pro ochranu při poruše mohou být použity chrániče větší než 30 mA (tím by se to jasně vymezilo).
2. Teď jsem prováděl revizi prodejny, kde projektant měl všude na zásuvky kombichrániče 16C/1/30 mA. V některých případech byla změřena smyčka přes 0,9 Ω (délka nad 65 m). Z hlediska ověření ochrany automatickým odpojením od zdroje vše v pořádku. Podle měření dle přílohy NA ČSN 33 2000-6 ed. 2 chránič vyhovuje. Měl bych ale zpochybnit návrh ochrany při poruše a požadovat doplnění předřazeného selektivního chrániče 300 mA?
3. Dle NP11 poznámky ĆSN 33 2000-6 ed. 2 při použití proudových chráničů není potřeba provádět měření impedance poruchové smyčky. Je toto v pořádku?
4. V RD dřevostavba je předřazen chránič IΔn ≤ 300 mA na všechny jističe a chrániče. Vztahuje se článek 5.2.9 ČSN 33 2130 ed. 3, že nesmí chránit více než jeden světelný obvod? Takže by se musel IΔn ≤ 300 mA chránič dát samostatně před zásuvky a samostatně před každý světelný okruh?

Martin Žalůdek

Doplňující otázka:
Děkuji za odpověď.
Přesto prosím ještě o vysvětlení, jak může být proudový chránič zařazen do přívodu na začátek instalace a zároveň nebýt centrální. Tento chránič je použit pro ochranu celého objektu před požárem v důsledku snížení izolačního stavu v jakémkoli místě za chráničem. Pouze v koncových obvodech, kde jsou zařazeny chrániče I<sub>&#916;n</sub> &#8804; 30 mA pro doplňkovou ochranu před úrazem elektrickým proudem, přebírají tyto chrániče funkci i pro doplňkovou ochranu před požárem. V koncových obvodech bez chrániče IΔn 30 mA stále protipožárně působí chránič IΔn  300 mA zařazený v přívodu. Naše diskutovaná problematika je však navíc specifická v tom, že v odběrném místě je vysoká hodnota impedance poruchové smyčky, která nevyhovuje pro přiřazené jističe. Proto se pro automatické odpojení od zdroje uvažuje s reziduálním proudem proudového chrániče IΔn  300 mA zařazeným v přívodu, a ten je tedy z tohoto hlediska centrální pro všechny obvody v instalaci. Pro lepší ilustraci přikládám schéma zapojení.


Ing. Radim Strycharski

 

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 12. 2020
Aktualizováno: 1. 1. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL