+

Detail normy ČSN 33 2000-6 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

platná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-6 ed. 2
Účinnost od: 1. 4. 2017
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 501748 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma stanoví požadavky pro výchozí a pravidelnou revizi elektrické instalace.

Jednak stanoví požadavky na výchozí revizi prováděnou prohlídkou a zkouškami elektrické instalace, aby se, pokud je to rozumně možné, rozhodlo, zda byly splněny požadavky ostatních částí souboru ČSN 33 2000 (zavádějící soubor IEC 60364) a požadavky na provedení zprávy o výsledcích výchozí revize. Výchozí revize se provádí po dokončení nové instalace nebo po dokončení doplněných částí nebo po dokončení změn již existující instalace.

Stanoví rovněž požadavky na pravidelnou revizi elektrické instalace, aby se, pokud je to rozumně možné, rozhodlo, zda instalace a veškeré její součásti jsou z hlediska užití instalace v uspokojivém stavu. Stanoví též požadavky na provedení zprávy o výsledcích pravidelné revize.

S účinností od 1. 6. 2019 nahrazuje ČSN 33 2000-6 ze září 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-6 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna A11 1. 10. 2017 3 503255
věstníková změna Z1 1. 5. 2018 4 504814
věstníková oprava Opr. 1 1. 6. 2018 2 504829
tisková změna Z2 2020.03 1. 4. 2020 36 509485
Popis změny: Obsahuje informativní vzorové formuláře revizních zpráv
 
 
Facebook Obchod IN-EL