+

AA1-363 Proudové chrániče v dřevostavbě

Mám doplňující otázku k odpovědi AA1-362 (zejména k bodu 4) a návazně i k AA2-072. Jedná se o případ použití dvou proudových chráničů za sebou, kdy první je protipožární z důvodu dřevostavby a současně pro ochranu při poruše automatickým odpojením od zdroje v síti TN z důvodu nevyhovující impedance poruchové smyčky při použití nadproudového jisticího prvku. Tento první chránič je selektivní IΔn 300 mA (S), centrální a umístěný v okruhovém rozváděči dle čl. 7.6.17 ČSN 33 2130 ed. 3. Za tímto chráničem jsou pak další chrániče IΔn 30 mA v koncových obvodech pro doplňkovou ochranu světelných obvodů podle čl. 5.2.9, příp. i zásuvkových obvodů podle čl. 5.3.11 ČSN 33 2130 ed. 3. Je takovéto technické řešení v souladu s čl. 5.2.9 ČSN 33 2130 ed. 3, který požaduje, že žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod? Centrální proudový chránič ve funkci ochrany při poruše v tomto případě chrání všechny obvody v instalaci a tedy i třeba několik světelných obvodů. 

Ing. Radim Strycharski

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 12. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL