+

DA-673 Typové zkoušky distribučních transformátorů

Mám jednu konkrétnu otázku ohľadom typových skúšok distribučných transformátorov v zmysle EN 60076-1.

V uvedenej norme je okrem iného uvedené, že typová skúška je skúška na transformátore, ktorý je predstaviteľom iných transformátorov, ktorá má ukázať, že tieto transformátory vyhovujú predpísaným požiadavkám, ktoré nepatria do kusových skúšok: transformátor sa pokladá za predstaviteľa iných transformátorov, ak je vyhotovený podľa rovnakých výkresov použitím rovnakých technológií a materiálov v tej istej fabrike. Zaujíma ma, ako mám posudzovať typové skúšky transformátora podľa danej normy, ak výrobcom ponúkaný transformátor má vinutia vyhotovené z hliníka a v samotných typových skúškach je skúšaný transformátor s medeným vinutím. Konkrétne sa napr. jedná o uznanie typovej skúšky elektrickej pevnosti podľa EN 60076-3, skúšky skratovej odolnosti podľa EN 60076-5 apod.

Môžem v takomto prípade uznať typové protokoly ako vyhovujúce, alebo musím požiadať výrobcu o opakovanie typových skúšok a dodanie typových protokol s rovnakým materiálovým vyhotovením vinutí ponúkaného a typovo skúšaného transformátora?

Z požiadaviek normy vyplýva, že musí dôjsť k opakovaniu typových skúšok.

Ivan Homol

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 6. 2021
 
 
Facebook Obchod IN-EL