+

DA-674 Shromaždiště 200 osob

Při posuzování dokumentace jednoho většího projektu jsem narazil na problém. V technické zprávě projektu elektro nebyl zmiňován počet osob, resp. kapacita komplexu. Nahlédnul jsem tedy do požárně technické zprávy, která pracuje v rámci únikových cest a evakuace osob s počty osob dle ČSN 73 0834. Při sečtení jednotlivých prostor (bez procentuálního navýšení) jsem dosáhl počtu cca 380 osob. Následně jsem tedy dotazoval zhotovitele, zda bylo žádáno o odborné závazné stanovisko TIČR dle zákona 174/1968 Sb., resp. prováděcí vyhlášky č. 73/2010 Sb. s odpovědí, že je projekčně stanovena kapacita na 199 osob. Můj dotaz zní: má v rámci zmiňovaných legislativních předpisů nějakou vypovídající hodnotu požárně technická zpráva (resp. v ní uváděné počty osob) či nikoliv?

Vlastimil Klíma

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 7. 2021
 
 
Facebook Obchod IN-EL