+

AA2-077 Nevyhovující naměřená impedance vypínací smyčky

Naměřená impedance vypínací smyčky koncového obvodu u zásuvek v administrativním objektu v síti TN-S jištěného jističem C16/3 s předřazeným proudovým chráničem s reziduálním proudem 30 mA je 1,64 Ω.
Dle svazku 106 edice elektro (Provádění revizí elektrických instalací do 1000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu) tabulky 23 na str. 115 jsou stanoveny maximální hodnoty impedance smyčky pro jističe B, C, D. Takže dle tabulky pro jistič C16/3 je stanovena impedance 1,15 Ω. Což v případě naměřené Zsm považuji za nevyhovující.
Ale... dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.4.4., 411.5.3 a 411.6.4.b dle argumentace projektanta elektro se počítá impedance v případě, že je použit v síti TN-S proudový chránič a daný jistič C16/3 jinak.
Můžete mi tedy prosím sdělit, zda výše naměřená Zsm 1,64 Ω je v kombinaci s FI v pořádku, a tudíž je bezpečná? Jaké tedy mohou být maximální naměřené hodnoty impedance smyčky pro dané jističe s charakteristikami B, C, D v kombinaci s FI pro dané zásuvkové, popřípadě světelné a spotřebičové obvody?

Petr Žůrek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 7. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL