+

DC-081 Revize a prohlášení o shodě

Chci vás touto cestou poprosit o odborný názor na výrobky, stroje s prohlášením o shodě a jejich revize.

Četl jsem na stánkách pojednávajících o bezpečnosti při práci, kde se někdo ptal na to, zda se má dělat revize na výrobky a stroje při uvedení do provozu, které mají prohlášení o shodě a vlastně tímto prohlášení o shodě výrobek a nebo stroj (např. varná konvice, kávovar, zářivkové těleso, měniče, solární panely, soustruh, fréza, vrtačka a nebo kompletní rozvaděč, který má atest rozvaděče, prohlášení o shodě od výrobce) výrobce deklaruje shodu výrobku s bezpečnostními a ostatními předpisy, které se na výrobek vztahují a deklaruje tímto bezpečnost výrobku v mezích jeho určení.

Což podle mě znamená, že výrobek je bezpečný a je vyroben dle nejnovějších technických a bezpečnostních poznatků dle harmonizovaných technických norem.  

Zajímalo by mě, zda výrobek, který má od výrobce prohlášení o shodě a je označen značkou CE (čímž se deklaruje jeho bezpečnost), se má před uvedením do provozu a užívání revidovat.

Nebo se revize provede jen na přívodní kabel a jištění, když je výrobek nebo stroj připojen napevno, anebo na hlavní vypínač, který je mimo stroj.

Zajímalo by mě, na co se všechno má dělat revize, když ten výrobek nebo stroj má prohlášení o shodě a je označen značkou CE.

M. Krasl

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 10. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL