+

AA3-411 Ukolejnění a uzemnění

Mám nástupiště, jenž je připojeno k nádražní budově. Mám dotaz na vzdálenost jednotlivých bodů ukolejnění (zda jsou vodivé prvky pospojeny, a pak jedním bodem napojeny na ukolejnění, nebo jsou pospojeny a napojovány po určité vzdálenosti). Pospojení jednotlivých prvků musí být provedeno na vzduchu? Nebo je možné pospojení provést v zemi (to včetně železných sloupů zastřešení nástupiště)? Jaká je nutná vzdálenost mezi pospojením ukolejněných prvků a zemněním nádražní budovy?

Lukáš Pichl

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 5. 2022
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL