+

AA1-375 Proudový chránič v blokových TS

Potreboval by som poradiť ohľadom prúdových chráničov požadovaných v zásuvkovom obvode nn rozvádzača pri blokových transformačných staniciach.
Aktuálne totiž nemáme prúdový chránič v požiadavkách technickej špecifikácie, čiže dodávka staníc je bez prúdového chrániča. Na základe požiadaviek Prevádzka sietí sa totiž prúdový chránič už nepožadoval, keďže sa napr. pri údržbe staníc používal prenosný prúdový chránič.
Uvedené doplnenie chrániča požaduje len konkrétny inšpektor práce na základe požiadaviek STN 33 2000-4-41. Následne máme problém skolaudovať uvedené stanice, výstavba musí prúdový chránič doplniť.

Za mňa ide o neopodstatnenú požiadavku, keďže uvedená stanica:
- má osvedčenie od oprávnenej právnickej osoby podľa SR legislatívy – príloha, kde je stanica osvedčená bez prúdového chrániča,
- má úradnú skúšku, po doplnení prúdového chrániča nesúlad s úradnou skúškou,
- je v záruke, zásahom do zariadenia padá záruka,
- má zásuvku, ktorá sa môže používať len s prenosným prúdovým chráničom, na základe internej smernice VSD – Technologické a bezpečné pracovné postupy pre práce na transformačnej stanici.

Zároveň je tu nesúlad medzi jednotlivými pracoviskami inšpektorátu práce, kde v drvivej väčšine to nie je problém, problém je len pri jednom pracovisku IP.Ivan Homol

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 7. 2022
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL