+

AA3-414 Uzemnění kolem trafostanice

Rád bych Vás požádal o objasnění a posouzení kovových zařízení v okolí trafostanice. Často se objevují izolované ploty, zdali zařízení izolovat anebo pospojovat atd. Prosím o rozbor vzorové situace, na kterou by se měla vyhotovit pravidelná revizní zpráva (nákres v příloze). Jedná se o kioskovou trafostanici 2,2 x 2,5 m 1 x 630 kVA, 22/0,4 kV, zařízení kolem trafostanice jsem zakreslil do půdorysu.

Plot kolem trafostanice není, ale v jejím okolí se nachází:
- sportovní hřiště na házenou s drátěným plotem a betonovou podezdívkou vysokou cca 30 cm, vzdálenost 4,5 m
- stožáry veřejného osvětlení, nejbližší ve vzdálenosti 5 m
- lavička s kovovou konstrukcí vzdálena 1 m
- v zemi ukotvený kovový úchyt pro dětskou houpačku 1 m vysoký a pak pokračuje dřevo pro úchyt houpačky, vzdálenost od TS je 1,9 m
- komerční a bytové budovy 40 m vzdálené od TS

Uzemnění je vyhotoveno dle projektové dokumentace a naměřené hodnoty jsou:
- R uzemnění TS 0,86 Ω (nabízí se, že uzemnění TS je spojeno s okolními budovami (vzdálenými 40 m),
- rezistivita ρ = 120 Ωm (slunečno, červen).

J. Kavalír

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 7. 2022
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL