+

DB-296 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Nové vydání ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022 z července 2022 uvádí u kódu vnějšího vlivu BA5, že zařízení, která nejsou chráněna proti přímému dotyku, jsou povolena výhradně na místech, která jsou přístupná „pouze řádně označeným“ osobám, oprávněným osobám s technickými znalostmi nebo dostatečným zkušenostmi, které jim umožní vyhnout se nebezpečí, které elektřina smí způsobit (inženýři a technici). Řeší nějaký předpis, jak se tyto osoby musí označovat? Jak se má toto označování osob provádět?

M. Daňhel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 9. 2022
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL