+

DA-696 Osvědčení – objekty třídy A, B, C (Doplňující otázka 9. 10. 2022.)

Zajímal by mne váš názor. Vyhláška č. 50/1978 Sb. přestala platit 30. 6. 2022. Tato vyhláška byla nahrazena zákonem č. 250/2021 Sb. (resp. vyhláškou č. 194/2022 Sb.).

Setkal jsem se u některých platných osvědčení o zkoušce dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., že je na nich uvedeno: platí pro objekty třídy A, B, C.

Na internetu jsem se dopátral, že takovéto rozdělení objektů měla definovat zrušená ČSN 34 3800 (na portálu ČAS není norma pro čtení k dispozici) a pravděpodobně došlo k přejímání těchto tříd u dalších přezkušování („slepé“ opisování předchozího záznamu v osvědčení).

V novém osvědčení (dle zákona č. 250/2021 Sb.) by se dle mého názoru mělo pouze napsat, že je vydáno dle zákona č. 250/2021 Sb. a dle NV č. 194/2022 Sb.

Dále by tam mělo být napsáno, že je osvědčení platné pro druh vyhrazeného el. zařízení (A nebo B nebo obojí) a pro jaké napětí (kód E1, E2, E3) dle NV č. 190/2022 Sb. přílohy 3.

Pro projektanty by měla platit definice vedoucí elektrotechnik. Projektant by tedy na osvědčení neměl mít uvedeno nic jiného.

Pokud bych uvažoval s elektrotechnikem (manuální činnost – „živí se rukama“), tak by v jeho osvědčení měl být uveden i druh činnosti (kódy M, O, R, Z).

Pokud by nějaký dotyčný byl držitelem osvědčení, které vydá OBÚ dle vyhlášky č. 123/2022 Sb., tak bude obsahovat i rozlišovací znaky (C1 až C4, E1 až E4 dle rozsahu oprávnění). Rozlišovací znak „C“ odkazuje na umístění vyhrazeného el. zařízení a kód „E“ na rozdělení podle provozního napětí vyhrazeného el. zařízení třídy „A“ dle vyhlášky č. 123/2022 Sb.

Takže psát do osvědčení kódy pro objekty třídy A, B, C je dle mého názoru nesprávné a nemělo se tam uvádět ani po zrušení ČSN 34 3800.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 10. 2022
Aktualizováno: 9. 10. 2022
 
 
Facebook Obchod IN-EL