+

AH-798 Lhůty revizí (Doplňující otázka 26. 11. 2022.)

V příloze č. 4 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. jsou některé revizní lhůty jiné než v ČSN 33 1500. Prosím o sdělení jak stanovit lhůty v "přechodném" období.

Např. revizní lhůta v prostoru s nebezpečím požáru a výbuchu byla prodloužena na 3 roky. Pravidelná revize vykonaná v roce 2020 má stanovenou lhůty 2 roky, tedy má být provedena do konce roku 2022.

Může se lhůta prodloužit o rok, nebo revizi provézt dle původní lhůty dle ČSN 33 1500? Totéž platí i pro revize, kde konec stanovené lhůty je v roce 2023 a 2024. 

Obdobný problém je pro objekty určené pro výrobu, kde byla lhůta zkrácena na 3 roky.   

Jan Novotný

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 10. 2022
Aktualizováno: 26. 11. 2022
 
 
Facebook Obchod IN-EL