+

AA1-381 Automatické odpojení při druhé poruše v síti IT

Prosím o radu ohledně ochrany automatickým odpojením od zdroje v síti IT. Investor potřebuje vyhotovit elektroinstalaci v mobilní prodejně potravin, která bude napájena z elektrocentrály 9 kVA napětím 3/N/PE 230/400 V (síť IT). Na výstupu z elektrocentrály byla naměřena hodnota proudové smyčky mezi L1 a N o velikosti 4,5 Ω. V této síti budou provozovány spotřebiče třídy ochrany I a II. Uzemnění a pospojení bude provedeno dle požadavků ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 čl. 717.411.3.1 a dle požadavku výrobce elektrocentrály. První porucha v síti bude signalizována hlídačem izolačního stavu, jak předepisuje čl. 717.411.6.2. Při použití jističů 13 A charakteristiky B v koncových obvodech při výskytu druhé poruchy v jiném vodiči vedení nebude splněna podmínka 2 x Ia x Zs’Uo uvedená v ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.6.4, a tím ani doba odpojení 0,4 s platící dle poznámky č. 1 k tomuto článku jak pro sítě TN, tak pro sítě IT (uvažuji také zahrnutí koeficientu 2/3 dle článku D.6.4.3.7.3 v normě ČSN 33 2000-6 ed. 2, který je sice doporučen pro sítě TN, ale nevidím důvod, proč by se nemohl použít i v síti IT při druhé poruše).

Jak postupovat v tomto případě? Může se vycházet z článku 411.3.2.5 v ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a automatické odpojení obvodu v případě druhé poruchy zajistit místo nadproudového přístroje použitím proudových chráničů (jističe ponechám pro ochranu před přetížením obvodu)? Samozřejmě platí také článek 415.1.2, který stanovuje, že proudový chránič se nepovažuje za výhradní opatření a musí se provést opatření dle článků 411 až 414. Proudové chrániče bych instaloval do každého koncového obvodu, aby se vyhovělo poznámce č. 2 v článku 411.6.3.

Ing. Ondřej Král

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 11. 2022
 
 
Facebook Obchod IN-EL