+

AK-180 ČSN 33 2000-7-710

Chci vás požádat o výklad čl. 710.411.4 ČSN 33 2000-7-710, který uvádí, že ve zdravotnických prostorech skupiny 1 musí být v koncových obvodech do 32 A včetně použit proudový chránič 30 mA.

Dále je uvedeno, že ve zdravotnických prostorech skupiny 2 (zkráceně) musí být ochrana zajištěna proudovým chráničem 30 mA pouze pro obvody:
- napájení pro pohyb upevněného elektrického operačního stolu,
- obvody rentgenového přístroje,
- napájení větších přístrojů se jmenovitým příkonem vyšším ne 5 kVA.

Z uvedeného mi vyplývá, že pro ostatní obvody tato ochrana být použita nesmí.

Znamená to tedy, že ve skupině zdravotnických prostor skupiny 2 např. obvody pro napájení běžných zásuvek, posuvných dveří, stropního osvětlení, osvětlení instalovaného v instalačních komplexech (tubusech) a obvody vyšetřovacích svítidel nesmí být vybaveny proudovým chráničem 30 mA?

V čl. 710.413.1.3 je celkem logicky uvedena s požadavkem na proudový chránič ještě kategorie obvodů pro napájení zařízení s nekritickou funkcí (nepodporující životní funkce), což by odpovídalo obvodům pro běžnou zásuvku, pro posuvné dveře, pro osvětlení na tubusech apod. Ovšem tento odstavec je v kategorii nemodifikované části a dle vysvětlivek uvedených na str. 4 se doporučuje využívat zásadně části modifikované (označené postranní čarou), tedy čl. 710.411.4.

Ing. Daniel Hajzler

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 12. 2022
 
 
Facebook Obchod IN-EL